Медицински туризъм
MasterCard Maestro VISA V Pay
MasterCard

VISA
BG Medical Tourism - профил във Facebook
Здравни консултации
Скрининг - Жени над 45г.
Скрининг - Жени над 45г.

Предлаганите медицински услуги са профилактични и индивидуални за всеки пациент.

подробна информация »
Лого на хотела

УМБАЛ ''Свети Георги'' ЕАД- Пловдив, КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
Началник клиника - Доц. д-р Федя Николов
Завършва висше медицинско образование с отличие.
Работи в РБ гр. Пещера,ОБ гр. Пазарджик, Първа градка болница - ИС гр. Пловдив.
През 1990г.печели конкурс за асистент в Кардиологична клиника на ВМИ Пловдив.
През 1989г. защитава специалност „Въртрешни болести', а през 1991г. - специалност „Кардиология". Преминава курсове на обучение в Германия и Сащ.
През 2000г. защитава дисертация на тема „ранни и късни резултати при лечението с АСЕ инхибатори на ОМИ" и е извънреден доцент към Кардиологична клиника.
Автор е на монография и на над 60 публикции и научни съобщения, съавтор на учебник по вътрешни болести.
От 2002г. редовен доцент към Клиника по кардиология на УМБАЛ „Св.Георги" - Пловдив.
Заместник председател е на Националното кардиологично дружество.
Понастоящем е заместник декан по ЕИМС на МУ - Пловдив.

Структура
Клиниката по кардиология се състои от три отделения с общо 40 легла / интензивно отделение, общо отделение, отделение по функционална диагностика/. В клиниката се обучават студенти от Медицински университет , като се води лекционен курс по кардиология и семинарни упражнения. Клиниката е база за специализация по вътрешни болести и кардиология, като изпитът за специалност по кардиология се провежда в Пловдив.

Дейност
1. В клиниката се лекуват сърдечно болни.
2. Извършват се всички функционални методики в кардиологията (Електрокардиография, включително рационализации на ЕКГ отвеждания по Неб, Ехокардиография, Стрес ехокардиография, трансзофатиална ехокардиография, велоергометрия, Холтер мониторване, Тредмил).
3. Фибринолитична терапия на острия миокарден инфаркт.
4. Използват се методики за възстановяване на синусов ритъм, чрез електрокардиоверзио и медикаментозно лечение.

Телефон: 032/ 602 377

 

Контакти:

България
4002, Пловдив, Бул. ''Пещерско шосе'' 66
Тел.: +359 32 602 377
E-mail: unihosp-Pd@evrocom.net
www.unihosp.com
Bg Medical Tourism
е член на:
logo line
Bgmedical Tourism e член на асоцияцията по Български Медицински ТуризъмBgmedical Tourism e член на Българската туристическа камара